همه نوشته ها با برچسب

چابکسر

5 جاذبه گردشگری چابکسر

جاذبه های گردشگری چابگسر

جاذبه های گردشگری چابکسر یکی از زیباترین شهرهای شرقی استان گیلان چابکسر نام دارد که درست در مرز بین این استان با استان مازندران و در جوار غربی شهر رامسر، عروس شهرهای ایران قرار گرفته است. از شمال به سواحل خزر و از جنوب به رشته کوه البرز منتهی می شود و همسایه شرقی بخش…