همه نوشته ها با برچسب

مناطق دیدنی رامسر

جاذبه های رامسر عروس شهرهای ایران

جاذبه های رامسر

جاذبه های رامسر عروس شهرهای ایران وقتی به این موضوع فکر کنید که ایران رتبه پنجم جاذبه های طبیعی و رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی جهان را داراست ولی درعوض درآمد صنعت گردشگری اش در حدود یک درصد سهم درآمد جهانی است، قطعا تاسف خواهید خورد و از اینکه زیرساخت ها و مسائل…